10 czerwca rok BII Mt 5,8

10 czerwca rok BII Mt 5,8

Ukończenie 18 roku życia jest związane z przekroczeniem progu pełnoletności. Człowiek wiary staje się w pełni dojrzały gdy przeżyje na sobie 10 przykazań i 8 błogosławieństw. 

Nauka dekalogu i kazania na górze to nie zakazy, ale drogowskazy z rodzaju „jak dostać się do nieba”.

Przykazania Boże to mapa drogowa, a błogosławieństwa to infrastruktura czyli duchowe stacje paliw, stacje diagnostyczne, czy może myjnie duchowe.

Dbałość o czyste serce to składanie całej ufności w Panu Bogu, i tym że obiecał nam zbawienie.
Czyste serce to trwanie w tym stanie bez względu na choroby, trudności i upadki, które mogą zmącić spokój naszego serca. Mogą, ale nie muszą.

"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". Mt 5,8

fot. z bazy pixabay


pexels-photo-5544157jpeg