Zwykły Józef,
niezwykły Święty

Drodzy Czciciele świętego Józefa,

Zapraszamy Was do udziału w tworzeniu, rozwijaniu i rozpowszechnianiu nabożeństwa do tego niezwykłego Świętego.  

Święty Józef jest obecny w Zdrojowym Kościele Parafialnym pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju od 14 lutego 2023 w poświadczonej certyfikatem autentyczności kopii obrazu brazylijskiego malarza João Fucci, z Sao Paulo.

Zapoznanie z dziełem malarza warto rozpocząć od fragmentu prawego dolnego rogu obrazu. To nie jest ręka świętego Józefa. Widać tam fragment szaty. Ta dłoń – to ręka Pana Boga. To ręka Stwórcy, który podtrzymuje wszystko, a zarazem jest jakby wystawiona do ucałowania Ojca.

Za kogo Wy, uważacie świętego Józefa? Kim jest dla Was święty Józef? 

Co oznacza imię Józef? - Niech Bóg da wzrost. Oby Bóg pomnożył. Pan Bóg mnoży przez dzielenie.

Jako zarządca dóbr bożych to święty od pomnażania. Święty Józef pomnaża. Macie problem? Idźcie do Józefa ...

Comiesięczne nabożeństwo do świętego Józefa ze Zdroju


W każdy III czwartek miesiąca o godzinie 18:30 modlimy się o błogosławieństwo dla rodzin.

To szczególna modlitwa rodziców za dzieci, dziadków za wnuki, zwłaszcza za te, które odeszły od Pana Boga i Kościoła.PROGRAM nabożeństwa:
  • uwielbienie,
  • modlitwa prośby,
  • litania do Świętego Józefa,
  • konferencja,
  • Msza Święta wotywna w złożonych intencjach.
Nabożeństwo sprawowane jest w Parafialnym Kościele Zdrojowym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kościelnej 2, a także transmitowane on- line na kanale YouTube.

Zapis archiwalnych nabożeństw dostępny jest w retransmisji na parafialnym kanale YouTube.

O Józefie, ratuj nas!
W życiu, śmierci, w każdy czas!


Witaj Józefie, synu Dawida, 

mężu sprawiedliwy i dziewiczy.

Mądrość jest z Tobą.

Błogosławiony jesteś 

między wszystkimi ludźmi 

i błogosławiony jest Jezus, 

owoc Maryi, Twojej 

poślubionej, wiernej Oblubienicy.

Święty Józefie, Czcigodny Ojcze 

i Opiekunie Jezusa Chrystusa 

i Kościoła Świętego, 

módl się za nami grzesznymi

i wyjednaj nam 

Bożą Mądrość od Boga,

teraz 

i w godzinę śmierci naszej. 

Amen!

 

Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a Sabedoria está convosco, bendito sois vósentre todos os homens e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai e Protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós pecadores e obtende-nos de Deus a Divina Sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém!

Ave Joseph, filius Davidae, Vir justus et virginalis, Sapientia Tecum, benedicta Tu inter omnes et benedictus Jesus, fructus Mariae, uxor Tua fidelis. Sancte Joseph, Pater dignissime et Protector Jesu Christi et Ecclesiae Sanctae, ora pro nobis peccatoribus, et obtine pro nobis Divinam Sapientiam a Deo, nunc et in hora mortis nostrae. Amen!

Chwalebny święty Józefie ze Zdroju,
Oblubieńcze Maryi - Królowej Krynickich Zdrojów
otocz nas swoją ojcowską opieką

Rzymskokatolicka Parafia Zdrojowa pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju
telefon: +48 (18) 471 50 05                ul. Kościelna 2, PL 33-380 Krynica-Zdrój