13 października rok A1

13 października. Diabeł to inteligentna istota, ale też bardzo głupia.
Inteligentna, bo myślał, że rękami Żydów zrealizuje misterny plan zabicia Chrystusa, ale niestety bardzo głupia, bo uwierzył, że można zabić Pana Boga.
Zły duch jest o tyle mocniejszy od nas, o ile wie, że przegrał kompletnie, ale do czasu sądu ostatecznego na jeszcze tę chwilę, by wciągnąć w bagno jeszcze trochę naiwnych.
Wyrzucanie złych duchów to poważna sprawa. Uwolnienie - gdy częściowo jakąś sferę życia opanował zły duch, a opętanie - gdy źle duchy w całości opanowały i przejęły kontrolę nad czynami człowieka.
Dzisiejsze słowa, które wskazują, że Jezus palcem Bożym (czyli Duchem Świętym) wyrzuca złe duchy uświadamiają, że o ile można odrzucić Jezusa jako Mesjasza to grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nie wybaczalny.
Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego popełnia niewybaczalny grzech przeciwko Duchowi Świętemu:
Warto je przypominać i nimi upominać:
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.
„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.” Łk 11,23

1310A1jpg