15 kwietnia rok BII J 6,26-27

15 kwietnia rok BII J 6,26-27


Pokarm duchowy, niematerialny, czyli ten który karmi duszę to nie pokarm o przedłużonej dacie przydatności.

Zwykle jedzenie trzeba konserwować, przeważnie chemicznie. Natomiast pokarm duchowy nie potrzebuje konserwantów, nie dlatego, że się nie rozkłada, ale dlatego że codziennie umiera i rodzi się na nowo jak pozostające nieustanne w ruchu, niewidoczne zjonizowane pole. Strefa sacrum.

To coś więcej niż jedzenie kosmonautów. To chleb aniołów.

„Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do

syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie

wieczne, a który da wam Syn Człowieczy”. J 6, 26-27

fot. z bazy freepick

1504BIIjpg