16 kwietnia rok BII J 6,35

16 kwietnia rok BII J 6,35


Stare polskie przysłowie mówi: chleb ma rogi, nędza nogi. To znaczy, że dostatek sprawia, że ludzie stają się zuchwali i aroganccy, a bieda uczy pokory i zaradności.


Nasi Ojcowie po wyjściu z Egiptu otrzymali mannę - chleb z nieba, ale stali się zuchwali i aroganccy wobec Pana Boga. Jedli, by nie umrzeć z głodu, ale nadal czuli głód, bo pokarm Mojżesza nie karmił do syta.


Krzyż Jezusa wbity w ziemię na Golgocie jest jak wrzucone ziarno, które wydało plon. Nikomu nie braknie tego chleba. Wystarczy przyjść do Jezusa i uwierzyć, że Jego słowa są prawdą.


„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. J6,35

Fot. z bazy freepick


1604BIIJPG