18 maja rok BII J 21,25

18 maja rok BII J 21,25

Po kilkunastodniowej wędrówce po ostatnich rozdziałach Ewangelii św. Jana docieramy na samo jej zakończenie.

Tuż wcześniej Piotr otrzymał władzę pasterską, a że był cholerykiem świadczy przedostatni fragment dialogu ze Zmartwychwstaym Jezusem na temat Jana.

Między uczniami często dochodziło do różnych sporów, ale pomimo różnicy zdań i charakterów zawsze było w nich wszystkich miejsce dla Pana Boga. Duch święty przychodzi wtedy i wypełnia tę pustkę.

Tam gdzie jest Pan Bóg zawsze dzieje się o wiele więcej niż człowiek zdoła zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

Mądremu wystarczy, a głupiemu szkoda gadać - jak mawiał Ks. Tischner.

„Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać” J 21,25

fot. z bazy freepick1805BIIJPG