20 kwietnia rok BII J 6,68

20 kwietnia rok BII J 6,68


Pewien młody włoski pisarz w ciekawej książce „Samotność liczb pierwszych” na pisał takie słowa:

Już się nauczył, że wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Od kilku dni czytamy mowę eucharystyczną - dość długi 6 rozdział Ewangelii Jana o rozmnożeniu chleba, o żywym chlebie, o życiu wiecznym, który nawiązuje do 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa: „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście …”

Każdy sam jest kowalem swojego losu. Każdy ma wybór. Jednak najcelniej ujął to Piotr Apostoł:

"Panie, do kogóż pójdziemy? J6,68

fot. z bazy freepick

2004BIIJPG