22 kwietnia rok BII J 10,10

22 kwietnia rok BII J 10,10


Złodziej i rozbójnik jest przeciwieństwem pasterza. Pasterz chroni, gromadzi, pomnaża, a złodziej i rozbójnik dewastuje, kradnie i grabi.

Tacy źli ludzie nie przychodzą z nikąd.


Skąd się biorą? Odpowiedź daje św. Jan 6,66:

„Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło”.


Jest podział na dobro i na zło. Na to otwartego na to zamknięte.

Bram nie buduje się po to, aby stały otworem...

Jezus jest bramą, która chroni przed złem i otwiera na dobro.


„Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.” J 10,10

fot. z bazy freepick


2204BIIJPG