22 maja rok BII Mk 9,40

22 maja rok BII Mk 9,40

Słowo Boże należy głosić zawsze i wszędzie - w imię Jezusa.

Im mniej komentarza, a więcej Słowa Bożego - tym lepiej.

Do pewnego kapłana zadzwoniła kobieta z prośbą o spotkanie. Była brzemienną ofiarą gwałtu. Omówili się na spotkanie, ale w ostatniej chwili odwołała to spotkanie z powodu wyjazdu za granicę. Nie trudno się domyśleć, że wyjazd nie miał celu turystycznego.

Ksiądz wysłał jej świadectwo innej kobiety, która opowiadała o nieodwracalnych skutkach aborcji.

Będąc jeszcze w drodze na Słowację, a jechała w konkretnym celu, natrafiła na roboty drogowe i nawigacja poprowadziła ją objazdem. Zatrzymała pojazd przed jakimś kościołem. Był wieczór i Ksiądz zamykał już ten kościół, ale po zdecydowanej prośbie tej kobiety, że musi się, koniecznie się teraz pomodlić weszła do świątyni zirytowana całą sytuacją na chwilę rozmowy z Panem Bogiem. 

Później ta sprzeczka z proboszczem o zamykanie zbyt wcześnie kościoła przerodziła się w szczerą rozmowę i "herbatę" na plebanii. Akurat była też tam dziewczyna z lokalnej wspólnoty, która będąc kiedyś w sekcie była rytualnie gwałcona. Opowiedziała o aborcji i spustoszeniu, które ono wywołało w jej ciele, psychice i duszy.

Tych kilka osób, które spotkała na drodze nie skończyło studiów teologicznych, ale szczerze i prawdziwie opowiedzieli o Bogu Ojcu, który nigdy nie zostawia nas samych w potrzebie.

Ostatecznie dziecko nie zostało zabite.

Wszyscy mamy głosić zawsze i wszędzie - nie sami od siebie, ale w imię Jezusa. Amen.

„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.” Mk 9,40

fot. z bazy freepick


2205BIIJPG