23 maja rok BII Mk 14,22

23 maja rok BII Mk 14,22

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana


15 dnia miesiąca Nissan Żydzi obchodzą Dzień Przaśników, czyli rocznicę wyjścia z niewoli egipskiej. Ocaleni od zarazy byli Ci, których odrzwia oznaczono krwią baranka.

Słowa z Ewangelii „Bierzcie i jedźcie Moje ciało” dla wielu są potwierdzeniem kanibalizmu chrześcijan.

Tyle, że Eucharystia to Bóg, nie tylko człowiek. Spożywając ją uczestniczymy w boskiej naturze Chrystusa. Żaden kanibal nie spożywa bogów i nie uczestniczy w ich naturze. Eucharystia to Chrystus żywy, wskrzeszony, uwielbiony i wywyższony, w Ciele duchowym.

Spożywając Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina katolik nie spożywa więc mięsa ludzkiego w tradycyjnie kanibalistyczny sposób. Spożywamy Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Dla zobrazowania tego warto posłużyć się pewnym przykładem. Rekin zjada człowieka i wchłania część jego komórek (resztę wydala). Po jakimś czasie inny człowiek zabija tego rekina i też go zjada. Czy ten człowiek jest kanibalem? Nie, ponieważ nie spożył innego człowieka bezpośrednio ale pod postacią rekina. My też nie spożywamy Chrystusa bezpośrednio ale pod postaciami chleba i wina. Ciało i Krew są spożywane ale nie w swej pierwotnej formie i dlatego nie jest to kanibalizm - wyjaśnia apologeta Jan Lewandowski.

„Bierzcie, to jest Ciało moje" Mk 14,22

fot. z bazy freepick

2305BIIJPG