Audiowizualny zapis archiwalnych
Nabożeństw do Świętego Józefa ze Zdroju o błogosławieństwo rodzin 
i modlitwa rodziców na dzieci i wnuki, które odeszły od Pana Boga i Kościoła
Ksiądz Andrzej Liszka i Jarosław Małek

Józef najmężniejszy

Piętnaste nabożeństwo do Świętego Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 18 kwietnia 2024

Józef najroztropniejszy

Czternaste nabożeństwo do Świętego Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci oraz przyjęcie szkaplerzy świętego Józefa - 19 marca 2024

Józef najczystszy

Trzynaste nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 22 lutego 2024

Józef najsprawiedliwszy

Dwunaste nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 18 stycznia 2024

Głowa Najświętszej Rodziny

Jedenaste nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 21 grudnia 2023

Sługa zabawienia

Dziesiąte nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 16 listopada 2023

Sługa Chrystusa

Dziewiąte nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 26 października 2023

Żywiciel Syna Bożego

Siódme nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 17 sierpnia 2023

Przeczysty stróżu Dziewicy

Szóste nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 20 lipca 2023

Opiekun Odkupiciela

Piąte nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 22 czerwca 2023

Oblubieniec Bogarodzicy

Czwarte nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 18 maja 2023

Światło Patriarchów

Trzecie nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 20 kwietnia 2023

Wprowadzenie

Drugie nabożeństwo do Św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin i modlitwa rodziców za dzieci - 16 marca 2023