10 kwietnia rok BII J3,20-21

10 kwietnia rok BII J3,20-21

Nie zawsze znany większości tekst jest zrozumiały dla wszystkich; tym bardziej, gdy dość często jest wyrywany z kontekstu.

Tak Bóg umiłował świat ... - czyli jak?

Jezus jest pierworodnym Synem Boga czy jednorodzonym? 

A my jesteśmy dziećmi Boga zrodzeni z pokolenia Adama czy adoptowani przez Jezusa?

Jesteśmy dziećmi światła czy ciemności?

Odpowiedzi na pytania Nikodema i nasze pytania są w I rozdziale Ewangelii św. Jana.

Na początku było Słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi i Słowo stało się Ciałem i zamieszkało z nami. (...) Pouczył nas o tym Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, bo Boga nikt nigdy nie widział.

Widzimy ciało. Nie widzimy ducha. Z resztą istnienia Pana Boga nie da rady udowodnić za pomocą jakiegoś fizycznego eksperytentu, ale jak mawiała Pani Wanda Półtawska: Ciało jest święte. To ono ujawnia ducha. Ale możesz ujawniać albo ducha świata, albo Ducha Świętego. Od ciebie zależy, któremu z nich się poddasz.

„Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” J3,20-21

fot. z bazy freepick


1004BIIJPG