Wyszukiwarka
Wróć do bloga
10 kwietnia rok BII J3,20-21

„Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” J3,20-21

Czytaj Więcej
13 marca rok BII J 5,19

"Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni." J 5,19

Czytaj Więcej
19 lutego rok BII Mt 25, 45-46

„Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” Mt 25, 45-46

Czytaj Więcej
12 lutego rok BII Jk 1,5

„Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma” Jk 1,5

Czytaj Więcej
7 lutego rok II Mk 7, 20-23

„Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, (...). Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. Mk 7,20-23

Czytaj Więcej
6 lutego rok II Mk 7,6-8

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji.” Mk 7,6-8

Czytaj Więcej
31 stycznia rok II Mk 6,2-3

„Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi ? Mk 6,2-3

Czytaj Więcej
27 stycznia rok BII

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”. Mk 4,40-41

Czytaj Więcej
24 stycznia rok II

„Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. Mk 4,8

Czytaj Więcej
22 stycznia rok II

„Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mk 3,29

Czytaj Więcej
17 stycznia rok II

„Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa”. Mk 3,5

Czytaj Więcej
16 stycznia rok II

"To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”. Mk 2,27-28

Czytaj Więcej
13 stycznia rok II

"Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". Mk 2,17

Czytaj Więcej
09 stycznia rok II

„A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". Mk 1, 27

Czytaj Więcej
03 stycznia rok II

"Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym" J 1,33.

Czytaj Więcej