10 stycznia rok II

10 stycznia rok II.

Biblia Tysiąclecia opatrzyła dzisiejszy wers tytułem "W domu Piotra". Natomiast w treści Ewangelii Św. Marka jest mowa o Szymonie. Czy Jezus przyszedł do domu Piotra, aby uzdrowić teściową Szymona? U Św. Marka zmiana imienia nastąpiła przy powołaniu Dwunastu.

Co ciekawe Szymon-Piotr, gdy spotkał Jezusa nie zadzwonił po pogotowie, ani nie wezwał szamana. Przyprowadził Jezusa nie jako ostatnią deskę ratunku, ale jako lekarza pierwszego kontaktu.

Czy w razie choroby, trudności, problemów wzywam najpierw pomocy Jezusa, czy dopiero na końcu gdy wszyscy inni zawiodą?

Co ciekawe w wielu miejscach Ewangelii jest napisane, że przychodzili do niego wszyscy i uzdrawiał wszystkich, a dziś jest napisane, że przyszło wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, ale nie wszystkie.

"Wszyscy Cię szukają" Mk 1,37

fot. z bazy freepick
1001B1jpg