19 lutego rok BII Mt 25, 45-46

19 lutego rok BII Mt 25, 45-46

Jezus zapytał w teście jednokrotnego wyboru:

Daliście czy nie?

Przyjęliście czy nie?

Przyodzialiście czy nie?

Odwiedziliście czy nie?

Przyszliście do Mnie czy nie?

 

A my, jak to mamy w zwyczaju odpowiemy pytaniem na pytanie: 

kiedy ...?

„Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” Mt 25, 45-46 

fot. z bazy freepick


1902BIIjpg