13 lutego rok BII Mk 8,18

13 lutego rok BII Mk 8,18

Jezus rozmnażając cudownie chleb i ryby odmówił dziękczynienie i połamał chleb.

Uczniowie po Zmartwychwstaniu rozpoznali go właśnie po łamaniu chleba…

Łamanie chleba to za każdym razem żywe ciało Jezusa złamane dla mnie.

Wylana krew to za każdym razem żywa ofiara przelana dla przebaczenia grzechów.

 

Pan Bóg lubi ułamki, ułomnych ....

Jezus łamie chleb, ale go nie brakuje, bo Bóg mnoży przez dzielenie.

Jezus łamie chleb, ucząc modlitwy Ojcze nasz… - nie wódź nas na pokuszenie.

 

Pokusa pochodzi zawsze od diabła.

To nasza słabość po grzechu pierworodnym. Pokusa nigdy nie pochodzi od Boga.

Pokusa to kwas, który trawi powodując destrukcję.

Bóg trawi ogniem, który oczyszcza, ale nie niszczy.

Tak się buduje próbę najwyższej czystości.

 

Nie ważne czy masz wiele hektarów pola, piekarnię czy całą sieć handlową - i tak wszystko jest Jego.

 

Możesz nie mieć nic, prócz czystego serca, a poznasz Go po łamaniu chleba… niewielu to rozumie, ale prościej się nie da.

 

„Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie”. Mk 8,18

 

fot z bazy freepick

1302BIIjpg