13 stycznia rok II

13 stycznia rok II.
Imię Mateusz oznacza dar Boga. Mateusz, zwany u Ewangelisty Marka: Lewim, synem Alfeusza żył w dostatku i samotności.
Naliczał podatki dodając prowizję dla siebie w dowolnej wysokości.
A zatem nie był biedny, a jednak jego bieda polegała na tym, że żaden celnik nie miał przyjaciół.

Mało kto lubi komornika, który dodatkowo kolaboruje z najeźdźcą rzymskim.

Jednak Jezus przyszedł do wszystkich, nie tylko do pobożnych. Rzymianom było nie w smak, że na uczcie w domu Mateusza zjawili się inni zdrajcy celnicy i inni grzesznicy łamiący Prawo Boże.

Jezus potępia grzech, a nie grzesznika. W większości przypadków usuwanie grzechu to poważna operacja chirurgiczna, a nie zabieg kosmetyczny.

"Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". Mk 2,17

fot. z bazy freepick

1301B2jpg