14 marca rok BII J 5,43

14 marca rok BII J 5,43


Cud uzdrowienia sparaliżowanego przy sadzawce Betesda wywołał taką dyskusję i taki spór prawny, że faryzeusze podważali autorytet Jezusa. Tak jak dziś podważa się autorytety, tak wojnę z Jezusem rozpoczęto właśnie od tego.

W Starym Testamencie była zasada, że jeśli co jest ma być wiarygodne to musi potwierdzić to dwóch lub trzech świadków.

Faryzeusze domagają się przedstawienia wzmianki o Jezusie w Pięcioksięgu. Tymczasem zarówno Mojżesz jak i Jan Chrzciciel świadczyli o Jezusie jako o Mesjaszu. Trzecim świadkiem jest sam Bóg Ojciec, który cudami i znakami uwiarygadnia prawdziwość misji Jezusa.

 

Tyle, że kto nie chce tego widzieć, ten nie zobaczy i dalej będzie czekał na pociąg, który odjechał ponad 2000 lat temu.

 

„Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie.” J 5,43 

fot. z bazy freepick


1403BIIjpg