07 stycznia rok B Niedziela Chrztu Świętego

07 stycznia rok B. Niedziela Chrztu Świętego.

Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego.

Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest.

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa…
Czy wierzycie w Ducha Świętego…
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym.

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Mk 1, 10-11.

fot. z bazy freepick

0701B1jpg