26 stycznia rok II

26 stycznia rok II.
Królestwo Boże jest, ale trzeba Go zanieść, by się rozwijało.

Pierwszych 14 uczniów Jezus wybrał.
Kolejnych 72 wyznaczył, czyli dał im jakiś rozpoznawalny znak, prawdopodobnie: czystej modlitwy, prostej drogi, lekkiego plecaka i nie czekania nadaremno przed zamkniętymi drzwiami.

Bóg ma kalendarz odwiedzin, ale trzeba Go zapowiedzieć i przygotować się na Jego przyjście, by nie przeszedł niezauważony, albo też co gorsze nie wpuścić do domu wilka w owczej skórze.

„Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże” Łk 10,9

fot. autor nieznany

2601B2jpg