19 stycznia rok II

19 stycznia rok II.
Mistrz pokazuje na słońce, a uczniowie patrzą na palec. Nauka to nie tylko przekazanie wiedzy., ale jak dziś mówi Jezus nauka to towarzyszenie. Nauka stawia pytania, które rodzą kolejne pytania…

Jezus mógł wybrać bardziej inteligentnych, grzeczniejszych, bardziej pobożnych, ale wybrał takich, na których wcale nie mógł polegać.
Jednak na takim fundamencie postanowił zbudować Kościół.

Modernizm z XXw. zniósł wzorce, autorytety i punkty odniesienia. Tak ekspertem został każdy i każdy zaczął definiować po swojemu prawdę, dobro i piękno.

Uczniowie Jezusa nie byli wybitni, ale Jezus stał się dla nich wszystkim, jedynym dobrem, jedyną prawdą i jedynym pięknem.

„Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego”. Mk 3,13

fot. z bazy freepick

1901B2jpg