13 marca rok BII J 5,19

13 marca rok BII J 5,19

 

Dziś ciąg dalszy historii gdy faryzeusze wpadli w szał po uzdrowieniu w szabat. 

Jezus jest Objawicielem dlatego, że jest wysłańcem Boga. Nie jest jednak podobny do Jana Chrzciciela, ale jest wysłannikiem w najpełniejszym znaczeniu, ponieważ jest Jednorodzonym Synem, czyli jedynym Synem Boga.

 

Termin „Jednorodzony” występuje w Nowym Testamencie w odniesieniu do Jezusa tylko u św. Jana. Łączy ich szczególny związek. Chodzi o rys szczególny i charakterystyczny, łączący Go z Bogiem jako Jego Ojcem. Ten „Jednorodzony Syn” jest „w łonie Ojca” . Jednorodzony Syn, który przebywa w łonie Ojca. Syn istnieje tylko o tyle, o ile jest zwrócony ku Ojcu, tzn. o ile ma świadomość, że od Niego otrzymuje życie.

Jezus ma świadomość, że jest „Synem, wysłanym przez Ojca i że pozostaje z Nim w ciągłej jedności i dialogu, dlatego Ojciec Go „zawsze wysłuchuje”."Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni." J 5,19

fot. z bazy freepick

1303BIIjpg