16 stycznia rok II

16 stycznia rok II.
Uczniowie idą za Jezusem, by się od Niego uczyć. Faryzeusze natomiast wydaje się, że wiedzą już wszystko i idą za Nim, by szukać haków.

Każde prawo, czy to prawo szabatu czy dzisiejsza konstytucja regulują i porządkują zasady życia społecznego, ale żadna zasada nie jest większa niż sam Pan Bóg czy drugi człowiek.
Jeśli w ziarnie przemocy ukryta jest moc i siła do życia, to o ile więcej energii ma ziarno Słowa Bożego, tak, że przynosi plon 30-krotny, 60-krotny czy 100-krotny..

Jeśli w centrum stworzenia Bóg postawił człowieka, bo jest w nim Pan Bóg to wszystko jest na swoim miejscu, ale jeśli człowiek wygoni Pana Boga, a zostawi siebie to świat staje na głowie i tylko czekać kiedy upadnie.

"To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”. Mk 2,27-28

fot. z bazy freepick

1601B2jpg