07 marca BII Łk 11,23

07 marca BII Łk 11,23

Osoba ślepa grzechem widzi Belzebuba u innych niż, a wcale nie widzi Pana Boga u siebie.

Lepiej patrzeć na siebie, szukać Boga u siebie niż osądzać innych.

Wielu popełnia ten błąd szukająć Boga daleko, gdy najtrudniej odnaleźć go w sobie.

Bardzo trafnie to ujął Tomasz a Kempis w książeczce o Naśladowaniu Chrystusa:
III księga rodział 14.

Niczym więc jest nawet świętość,
Panie, jeśli Ty cofniesz swoją rękę.
Nic nie zdziała mądrość, jeśli Ty rządzić przestaniesz.
Nic nie poradzi siła, jeżeli odmówisz obrony.
Nic nie uchroni czystości, jeśli Ty jej nie wspierasz.
Na nic nie zda się własne czuwanie, jeśli nie przyjdzie mu z pomocą Twoja święta czujność. Pozostawieni sobie pogrążamy się i giniemy;
nawiedzeni przez Ciebie - prostujemy się i oddychamy.
Niestali jesteśmy, ale Ty nas umacniasz,
gaśniemy, ale Ty nas zapalasz.

"Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza" Łk 11,23

fot. z bazy freepick

0703BIIjpg