02 lutego rok II Łk 2,23 Ofiarowanie Pańskie

02 lutego rok II Łk 2,23 Ofiarowanie Pańskie  

Tajemnica V radosna. Józef i Maryja są tak posłuszni Prawu, że dopiero starzec Symeon otwiera ich oczy na Ducha Świętego. 

„Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” 

Kropka. 

Tak nakazywało Prawo, od czasu wyjścia z niewoli egipskiej (Wj 13,2).

 Jeszcze w czasie wypraw krzyżowych pierworodne dziecko szło do klasztoru, a dopiero kolejne obejmowało spadek lub szło na wojnę.

 Dziś więcej się od Pana Boga przywłaszcza niż ofiaruje. Rocznie mamy na świecie ponad 44 milionów aborcji. Dla odniesienia wielkości tej liczby w skali roku umiera 9,6 mln chorych na choroby nowotworowe. Prawie pięciokrotnie wyższa liczba zgonów w wyniku aborcji czyni ją pierwszą przyczyną śmierci w skali globalnej wedle bioetycznego portalu Gènétique.org

Ofiarowanie dziecka na służbę Bogu stało się w dzisiejszym świecie synonimem porażki wychowawczej. Wielu ma większą empatię do gołębi niż do takich dzieci.

Mojżesz po to wyprowadził Izrael, by dziś Ten na którego czekali 1300 lat został ofiarowany w Świątyni Jerozolimskiej i przyszedł jak światło dla pogan.

Prawo Boże dalej obowiązuje, Duch Pański jest obecny wśród nas, a „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” Łk 2,23

fot. z bazy freepick

0202BIIjpg