7 lutego rok II Mk 7, 20-23

7 lutego rok II Mk 7, 20-23

Definicja piękna sprowadza się do czegoś co się podoba.

Podstęp Szatana polega na tym, że wmawia nam, że nieczyste jest czyste i że piękno jest subiektywne, a nie obiektywne.

Bóg dał nam lustro sumienia, by mieć odniesienie jak jest naprawdę.

Bóg patrzy do wnętrza na dno serca, bo tam kryją się nasze pragnienia i myśli.

Dobra myśl rodzi dobry owoc, a zła myśl zły owoc.

Piękno rodzi się w sposób ukryty, bez hałasu jak lilje …, dlatego do każdego pomysłu, każdego pragnienia trzeba zapraszać Pana Boga, by brał w udział od samego początku.

W przeciwnym razie, efekt będzie daleki od obiektywnego piękna i prawdy. 

Poniżej definicja zła:

„Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. Mk 7,20-23

fot z bazy freepick

0702BIIjpg