24 stycznia rok II

24 stycznia rok II.
Słowo Boże ma genetyczny kod DNA, który jak katalizator dobra może nas przemienić.

Najlepszy lekarz medycyny nie pomoże, jeśli chory nie będzie przyjmował leków lub ucieknie ze szpitala.

Rolnik wie, że nie każde ziarno przyniesie plon, ale nie trzyma ziarna latami w spichlerzu, dlatego co rok traci to ziarno z oczu część wrzucając do gleby w część mląc na mąkę.

Tak samo my, jeśli nawet tylko słyszymy Słowo Boże, ale trzymamy go pod kluczem własnego serca i nie pozwalamy ogłosić Go na zewnątrz to jak możemy liczyć na jakikolwiek plon?

Siewca ma trzy rady: słuchać, przyjąć, oddać.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko mawiał:
„Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi.
Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty.”

„Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. Mk 4,8

fot z bazy freepick

2401B2jpg