17 czerwca rok BII Mt 5,42

17 czerwca rok BII Mt 5,42


Prawo odwetu rujnuje. Wydaje się, że zasada siatkówka za siatkówkę jest sprawiedliwa, a jednak zło można pokonać tylko dobrocią. Zasada ząb za ząb zmniejsza populację i osłabia obydwie strony.

Dobroć to nie naiwność.

Mądrość serca to nie szala Temidy czy zbiór argumentów za i przeciw.

Dzisiejszy patron, autor obrazu Ecce homo i autor słów: trzeba być dobrym jak chleb zostawił nam testament mądrego serca.

Ze złem nie walczy się metodą zła, ale dobrocią.

Jezus pokonał na pustyni diabła cytatami ze Słowa Bożego, a nie ciskaniem gromów.

Bóg jest najlepszym kardiologiem i oczekuje od nas całego serca, a nie tylko jego wycinka.

Dlatego tak ważna jest zmiana optyki myślenia. Nie oko za oko, ale serce za serce.

„Daj temu, kto cię prosi” Mt 5,42

fot. z bazy pixabay

pexels-photo-5942025jpeg