14 stycznia II niedziela zwykła rok B

II niedziela zwykła rok B
Jan zobaczył, usłyszał, poszedł, a Jezus odwrócił się, ujrzał, i zapytał.

Jedną z bardzo skutecznych metod czytania Pisma Świętego jest czytanie wpierw czasowników w danym tekście, a później dopiero całego tekstu w kluczu czasowników.

W dzisiejszym powołaniu Samuela ze Starego Testamentu jest sporo czasowników niedokonanych. Natomiast dzisiejsze powołanie Piotra w Nowym Testamencie to prawie wszystkie czasowniki, które mają czas dokonany.

Jest jednak jeden wyjątek. Jan Ewangelista pisze, że Andrzej miał brata Szymona Piotra.
Fragment raczej powszechnie znany, a jednak dlaczego Jan napisał Szymon Piotr, jeśli dopiero w następnym zdaniu zmienił mu imię z Szymona na Piotra?

Wyjaśnia to imiesłów przysłówkowy uprzedni: „wejrzawszy”.
To tryb warunkowy powołania. Powołanie Jezusa to nie wezwanie do wojska lub bilet w jedną stronę.

Jest wolność i kluczowe pytanie: „Czego szukacie?”. J 1,38

fot. z bazy freepick

1401B2jpg