25 stycznia rok II Nawrócenie świętego Pawła

25 stycznia rok II. Nawrócenie świętego Pawła.

11 uczniów i 1 Paweł zobaczyli po zmartwychwstaniu przemienionego Jezusa.

To co zobaczyli i nakaz głoszenia Dobrej Nowiny jest przekazywane od tamtego czasu z pokolenia na pokolenie.

Czy jest w nas tyle wiary, by w imię Jezusa wypędzać złe duchy i uzdrawiać chorych?
A może rozpoczęliśmy mowę w jakimś nowym języku?
Mamy tyle wiary, by zjeść truciznę, chociażby pod postacią szczepionki?
Kto ma tyle wiary, by węże brać to rąk?

To są znaki, które towarzyszą, tym którzy patrzą na krzyż, ale widzą nie trupa, lecz Zmartychwstałego Pana i Jego rany.

Jednym z pierwszych, który to zrozumiał był św. Paweł.

Natomiast główne przesłanie nie zostało nigdy zmienione, ani nie zostało odwołane.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Mk 16,15-16

fot. z bazy freepick

2501B2jpg