03 stycznia rok II

03 stycznia rok II.
Rozmowa kuzynów, a w zasadzie monolog starszego kuzyna Jezusa - Jana Chrzciciela.

Być może w dzieciństwie razem płatali figle, a może dziś widzą się po raz pierwszy od czasy spotkania Maryi i Elżbiety. Jan jest starszy, ale zaświadcza, że Jezus był wcześniej.

Najważniejsza jednak jest wskazówka Jana - jak rozpoznać Mesjasza:

"Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym" J 1,33.

fot. z bazy freepick

0301B1jpg