04 kwietnia rok BII Łk 24,41

04 kwietnia rok BII Łk 24,41


Po zmartwychwstaniu Jezus wskazał Galileę jako miejsce następnego spotkania. Uczniowie wyszli w stronę Emmaus, zjedli tam wieczerzę gdzie rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba i natychmiast wrócili do Jerozolimy, ale już nie jako uczniowie, ale jako Apostołowie.

Ciało Jezusa po Zmartwychwstaniu nie jest idealne. Ciało Jezusa ma rany i to jest Jego prawdziwy obraz. „W Jego ranach jest nasze życie”.

To ciało bywa nawet głodne, dlatego Jezus zadaje banalne z pozoru, a tak naprawdę bardzo głębokie pytanie, które Ojciec zadaje dzieciom:

„Macie tu coś do jedzenia?" Łk 24,41

fot. z bazy freepick

0404BIIJPG