04 maja rok BII J 15,20

04 maja rok BII J 15,20


Co 7 chrześcijanin na świecie jest prześladowany z powodu wiary.

Dzisiejsza sentencja „Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał” pojawia się u Ewangelisty Jana dwa rozdziały wcześniej podczas ostatniej Wieczerzy, gdy umywa uczniom nogi.

To zdanie jest ważne, skoro Jezus wypowiada je dwukrotnie.

Trzeba znać swoje miejsce w szeregu i czekać na swoją kolej w Bożym planie.

Wielkimi nie stajemy się z nazwy czy przez swoje zasługi, ale dlatego, że Ojciec nas może takimi uczynić.

Jeszcze sporo nauki życia przed nami, by nie zdezerterować gdy nadejdą prześladowania.


"Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. J 15,20

fot. z bazy freepick

0405BIIjpg