17 listopada rok A1

17 listopada. Dzień Noego. Dzień Lota. Dzień Syna Człowieczego - dzień w którym się objawi.

A co z nocą?
„Tej nocy jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony”.

Chcesz być wzięty(a) do nieba - wniebowzięty (a), czy zostawiony (a) na ziemi tu gdzie są sępy i padlina?

„Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Łk 17,33

1711A1jpg