18 czerwca - XI niedziela zwykła rok A1

18 czerwca - XI niedziela zwykła.
Było tylu porządnych uczniów, ale On wybrał:
- Szymona Piotra, pierwszego papieża, który w ciągu jednej nocy trzy razy dokonał aktu apostazji,
- Andrzeja, jego brata, o którym pamiętamy chyba tylko w Andrzejki,
- Jakuba i Jana, synów Zebedeusza – takich dwóch dzisiejszych karków z miasta, w dresach, którzy tylko szukali zaczepki i kogo by gromem wstrząsnąć,
- Filipa, od trudnych pytań,
- Bartłomieja – Natanaela – sceptyka, który wyśmiał Jezusa słowami: Czy może być co dobrego z Nazaretu?
- Tomasza, który nawet po Zmartychwstaniu nie uwierzył,
- Mateusza, celnika – komornika, który kolaborował z wrogiem rzymskim,
- Jakuba Młodszego, syna Alfeusza, o którym niewiele wiemy, chyba po to, by był inspiracją dla zniechęconych brakiem uznania
- Judę Tadeusza, od spraw trudnych i beznadziejnych
- Szymona Gorliwego Zelotę, czyli dzisiejszego terrorystę
i Judasza Iskariotę - sprytnego malwersanta finansowego …

Zaryzykował czy w nich uwierzył?
Po ludzku - parszywa dwunastka, której Mistrz powierza misję:

… Idźcie do owiec, które poginęły Mt 10,6

1806A1jpg