19 października rok A1

19 października. Słowo Boże irytuje od zawsze.
Od czasu przelanej krwi Abla.
Krew się nie rozlewa jak stłuczona butelka mleka. Krew się przelewa z pokolenia na pokolenie i ta krew często otwiera bramę nieba.
Bł. ks. J. Popiełuszko mawiał, że ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
Jego przelana krew wielu otwarła oczy, serca i niebo.
„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli". Łk 11,52

1910A1jpg