21 maja rok BII Mk 9,37

21 maja rok BII Mk 9,37


Pierwsze czytanie uczy jak się modlić i jak się nie modlić. Ewangelia zaś to druga zapowiedź fizycznej, psychicznej i duchowej męki.

Często stajemy bezradni wobec faktu, że modlimy się o coś lub za kogoś, ale nie widać rezultatu. W tej bezradności, której mówi dziś Jezus mamy być ufni jak dzieci, pokorni jak żagle na jachcie i cierpliwi jak krople wody.

Bóg słyszy nasze prośby i wie czego potrzebujemy. Trzeba umyć stągwie i nalać wody, a reszta należy do Niego - przyjmijmy to do wiadomości.

„Kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” Mk 9,37

fot. z bazy freepick


2105BIIJPG