22 marca rok BII J 10,38

22 marca rok BII J 10,38


Jezus przywołał dziś słowa Psalmu 82:

„Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,

wyrwijcie go z ręki występnych

Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,

błąkają się w ciemnościach:

cała ziemia chwieje się w posadach.

Ja rzekłem: Jesteście bogami

i wszyscy - synami Najwyższego.”


Ale Żydzi w odpowiedzi na te święte słowa wytoczyli potężne działo z kalibrem wielkości bluźnierstwa, niestety to działo skierowali we własnym kierunku.


Bluźnierstwo to pogarda rzeczy świętych.

Definicja nie wymaga komentarza.


To, że uniknął ukamienowania to nic. 

Jemu chyba zrobiło się zwyczajnie przykro, że za te wszystkie cuda i znaki zapłacili Mu kamieniami, prawdopodobnie dlatego samotnie poszedł nad Jordan, w miejsce Chrztu, gdzie pierwszy raz usłyszał: Tyś jest mój Syn, umiłowany …


„Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać” J 10,38


fot. z bazy freepick

2203BIIJPG