25 listopada rok A1

25 listopada. Świat wmawia nam, że wchodząc na drogę wiary nie zaznamy pełni szczęścia i rzekomo tracimy różne przyjemności, bo wiara stawia wymagania.

Najważniejsza prawda dzisiejszej Ewangelii jest taka, że nasz Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych.

Życie człowieka wiary to nie tylko istnienie w określonym przedziale czasu.

Bóg daje nam życie wieczne i wieczne szczęście i zmartwychwstanie, bo nasze życie zmienia się, ale się nie kończy.

„Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania …” Łk 20,27

2511A1jpg