25 września rok A1

25 września.
Moja światłość jest w twoich rękach,
a twoje światło jest w moich rękach.
Moją światłością jest Prawo,
a twoim światłem dusza.
Jeśli zachowasz moją światłość,
ja będę strzegł twojego światła
- opisuje jeden z midraszy.
Lampa przypomina o czujności, gotowości,
ale przede wszystkim naszej o ulubionej chorobie ciemności i zamiatania większości spraw pod dywan.
Świat stanie w blasku prawdy nie od światła z kosmosu, czy od tajemniczych illuminatów,
ale gdy jeden drugiemu przekaże płomień wiary
i gdy te płomienie nie zgasną.
„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”. Łk 8,17

2509A1jpg