28 września rok A1

28 września. Pytanie: Kim On jest nurtuje, tych którzy go kochają i nienawidzą, ale ale wiele bardziej tych, którzy Go nie znają…
Czy naprawdę znam Go?
„Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” Łk 9,9

2809A1jpg