29 marca Wielki Piątek rok B Łk 23,46

29 marca Wielki Piątek rok B Łk 23,46

Oczy Twoje nocą zaszły, aby w naszych nowy dzień zaświtał 

- jest napisane na jednym z epitafiów.


Życie bywa męką, drogą krzyżową, ale jest jedno.


My umieramy, bo jesteśmy śmiertelni, a Bóg umarł i to był początek wszystkiego.Pan Bóg nie stworzył zła, ale zło przez człowieka w raju weszło na świat i jest z nami, dlatego Bóg Ojciec z miłości do nas posłał tu na ziemię swojego jedynego, jednorodzonego, umiłowanego Syna, aby pokonał zło. Bóg już nas uwolnił od zła, skreślił zapis dłużny, wykupił przez śmierć z niewoli złą, ale tak wielu jeszcze o tym nie wie lub myśli, że to niemożliwe lub nie prawdziwe.

Jesteśmy tego świadkami wierząc i głosząc śmierć i zmartychwstanie Chrystusa.


Św. Jan Paweł II wypowiedział kiedyś słowa: 

nie żyje się na próbę 

i nie umiera się na próbę...


Panie, do Ciebie się uciekam: niech nigdy nie doznam zawodu,

wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!

W ręce Twoje powierzam ducha mego:

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Ps 31,2


Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego Łk 23,46


fot. archiwum prywatne Kościół OO. Dominikanów w Gdańsku

2903BIIjpg