Święty Józef ze Zdroju 16.02.2023 rozpoczęcie nabożeństw do świętego Józefa ze Zdroju

Drodzy Czciciele Św. Józefa,

Rozpoczynamy dziś 16.02.2023 szczególne nabożeństwo, do tego niezwykłego Świętego. Św. Józef jest z nami w kopii obrazu brazylijskiego malarza João Fucci, z Sao Paulo. Ale jest coś nie tak z tym obrazem. Zobaczcie na prawy dolny róg, to nie jest ręka św. Józefa, widać tam fragment szaty, i dłoń – to ręka Pana Boga.
W sztuce to dość rzadki widok. Ta ręka, która podtrzymuje wszystko, a zarazem jest wystawiona jakby do ucałowania Ojca.
Dziś w Ewangelii słyszymy pytanie: za kogo wy mnie uważacie? Można sparafrazować to pytanie: Za kogo uważacie św. Józefa? Kim jest dla Was św. Józef? Co oznacza imię Józef? - Niech Bóg da wzrost. Oby Bóg pomnożył.
Jako zarządca dóbr bożych to święty od pomnażania. I znów to nie przypadek, ale pierwsze zdanie dzisiejszego czytania z Księgo Rodzaju także mówi o mnożeniu. Gdy Pan błogosławi Noe i jego synów mówi: mnóżcie się. Zobaczcie świat raczej zabiera, odejmuje. Świat dzieli. A Pan Bóg dodaje, mnoży ...

Mój Drogi Jezu,
pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie.
Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary.
Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych.
O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby strzegł kołysek noworodków, szkół młodych i ich powołania.
Święty Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia.
Uproś u Jezusa tę szczególną łaskę, której On Tobie udzielił: opieki nad naszymi domami przy łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.

Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Marii Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
Modlitwa z Listu Apostolskiego „Patris Corde” Ojca Świętego Franciszka

Dziś w modlitwie uwielbienia skupiamy uwagę na dłoni Boga Ojca, z obrazu św. Józefa. To nie jest martwa dłoń. To dłoń dyrygenta, który wie co dalej będzie. To dłoń kardiochirurga lub neurochirurga, która nigdy się nie myli.
Pamiętamy co oznacza imię Józef – Józef czyli Bóg pomnaża. Dłoń Boga pomnaża łaskę i zabiera problemy.
Powierzmy św. Józefowi nasz problem. Od teraz - on już nie jest nasz, zostawmy ten problem św. Józefowi. Te lilie symbolicznie złożone u stóp św. Józefa to odcięte kwiaty od korzenia, symbolizują odcięcie naszego problemu.
Nie będziesz miał bogów innych przede Mną. Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, a nie problem. To nie jest takie łatwe, ale Ojciec w niebie wie czego nam potrzeba.
Donald Turbitt założyciel Mężczyzn Świętego Józefa ma takie powiedzenie: Chrześcijanin już coś ma zanim to ma.
Nie widzimy wewnętrznej strony dłoni Pana Boga, nie wiemy co tam dla nas trzyma. Dlatego trzeba bardziej dziękować niż prosić.

zaufasz_mu_1jpg