01 czerwca rok BII Mk 11,33

01 czerwca rok BII Mk 11,33

Są różne rodzaje pytań. Pytania otwarte, zamknięte, projekcyjne, tendencyjne, retoryczne…

Czasem odpowiedź jest krótka: tak czy nie. Szczególnym rodzajem pytań jest pytanie, które stawia kolejne pytanie. To są pytania, które budują, rozwijają.

Są też pytania głupie, takie, które ośmieszają i mają zapędzić interlokutora w kozi róg.

Jezus wiedział o tym jaki cel mieli faryzeusze, stawiają pytanie o pochodzenie Jego władzy.

Zamkną im usta, ale nie powiedział, że nie odpowie w inny sposób.

Jaki rodzaj pytań ja stawiam Panu Bogu? Dziecinne, pełne ufności jak dziecko pyta Ojca, czy przewrotne, na które szkoda czasu na odpowiedź. Pytaj Boga - On słyszy. Odpowiada pokornym, a nie przemądrzałym.

"Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”. Mk 11,33


fot. z bazy freepick

0106BIIJPG