01 sierpnia rok A1

01 sierpnia. Zadziwiające jest to, że Jezus odesłał tłumy.
Wrócił do domu i właśnie w swoim domu wyjaśnił przypowieść o chwaście, czyli o tych, którzy dopuszczają się zgorszenia i nieprawości.

Czy w moim domu rośnie jakiś chwast?

Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa,
chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł;
żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Mt 13,37-40.

0108A1jpg