01 września rok A1

01 września. Tak jak modlitwa musi być szczera, tak w czuwaniu liczy się nie tylko wytrwałość. Czuwanie wymaga zaplanowania.
Do czuwania trzeba się przygotować.
Na spotkanie pana młodego nie wystarczy ubrać wysokie szpilki, ale też mieć coś w oleju w głowie i jakiś dar w rękach.
Gdy nie ma oleju w głowie można czekać jak na szpilkach.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Mt 25,13

0109A1jpg