02 kwietnia rok BII J 20,14

02 kwietnia rok BII J 20,14


Stojąc nad grobem widzimy wszystko na leżąco, tymczasem zmartwychwstanie stawia wszystko do pionu.


W sakramentach świętych mamy ten przywilej widzieć tego samego Jezusa Zmartwychwstałego, ale nie widzimy Go, bo patrzymy horyzontalnie, tymczasem Zmartwychwstanie ma kierunek wertykalny.


Przy grobowych kamieniach Jezus ukazuje się jako ogrodnik zmierzający do Galilei.


Galilea to żyzna, zielona kraina. Galilea to nowa nazwa ogrodu Eden i tam nas Zmartwychwstały Jezus dziś prowadzi.


To ważne wydarzenie, bo w tej drodze ochraniają nas dodatkowo dwaj Aniołowie Pańscy.


Po latach wygnania zmierzamy z powrotem do raju Eden, nazwanym dziś Galileą.


„Ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus”. J 20,14


fot. z bazy freepick

0204BIIJPG