02 października rok A1

02 października. Świętych Aniołów Stróżów. Współzawodnictwo i konkurencja są wpisane w historię świata.
Duże korporacje mają swoje zasadny opisane w kodeksie ładu korporacyjnego.
Jezus wobec uczniów też ustanawia ład korporacyjny dla wiernych:
1) nie będziesz poniżał (a), ale będziesz zdolny (a) na poniżenie jak dziecko, w klasie z którego inni się nabijają,
2) jeśli w pokorze sam (a) przyjmiesz takie poniżone dziecko do siebie - przyjmiesz Boga,
3) wtedy sam staniesz się o „oczkiem w głowie” i będziesz miał (a) szczególne hojne błogosławieństwo i szczególnie troskliwą opiekę Aniołów.
„Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”. Mt 18,10.

0210A1jpg