02 stycznia rok II

02 stycznia rok II.
Jan Chrzciciel i Jan Ewangelista zaświadczają o świetle i prawdzie, która przyszła na ziemię.

Każdy kto usłyszy tę prawdę i zobaczy światło w sakramencie Chrztu świętego ma prawo do życia wiecznego.

Także druga dzisiejsza para - Św. Bazyli Wielki i Św. Grzegorz z Nazjanzu pochodzili z Kapadocji na riwierze tureckiej u początku chrześcijaństwa bronili prawdy o Chrzcie i Trójcy Świętej przed ezoteryką i herezją gnozy.

Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała" J 1,26-27.

fot. z bazy freepick

0201B1jpg