03 czerwca rok A1

03 czerwca - albo nic nie jest cudem i wszystko jest krzywe, albo wszystko jest cudem i wszystko jest wtedy proste.
„… noga moja wstąpiła na prostą drogę” Syr 51,15

0306A1jpg